Βόλος: 2421009098 & Θεσσαλονίκη: 2310752246 6980404471, 6946185871 paiteris.a@gmail.com
hero image

Α' Βι.Πε. Βόλου, Βόλος, Μαγνησίας Τ.Κ.: 38500

Τηλέφωνο: 2421009098

Κινητό: 6980404471, 6946185871

E-mail: paiteris.a@gmail.com

Επισκεψιμότητα: 2846

Ιστοσελίδα: http://www.scrap-paiteris.gr

Κιλκισίου 4, Καλοχώρι, Θεσσαλονίκη
57009 /

Τηλέφωνο: 2310752246